Mobile Nav Mobile twitter Icon Mobile linkedin Icon
border border border border

Colli eich Pobol

Weithiau, yn anffodus, does dim dewis ond gadael i aelod o staff fynd. P'un a yw hyn o ganlyniad i fethiant i berfformio, yn fater disgyblu, sefyllfa dileu swydd neu ddiwedd cytundeb, rhaid i chi ddilyn gweithdrefnau teg a chyson er mwyn osgoi honiadau o ddiswyddo annheg neu anghyfiawn.

Gallwn eich cynghori ar unrhyw agwedd o ddiswyddo aelod o'ch staff, neu ddarparu arweiniad os ydych yn ansicr ynghylch a ddylid diswyddo ai peidio.

Losing your People

Sometimes, unfortunately, as a last resort you have to let a member of staff go. Whether this is due to a failure to perform, a disciplinary matter, a redundancy situation or the end of a contract, you must follow fair and consistent procedures when dealing with a dismissal in order to avoid claims of unfair or wrongful dismissal.

We can advise you on any aspect of dismissing a member of your staff, or provide guidance if you’re unsure as to whether to dismiss or not.

Mae arweinydd go iawn yn wynebu'r gerddoriaeth hyd yn oed pan nad yw'n hoffi’r alaw.

Arnold H. Glasow

A real leader faces the music even when he doesn’t like the tune.

Arnold H. Glasow

Cyfeiriad

Ashbrook, Llandw, Y Bontfaen, Bro Morgannwg, CF71 7NU

location icon

Address

Ashbrook, Llandow, Cowbridge, Vale of Glamorgan, CF71 7NU

Ffôn

07801 859228

phone icon

Phone

07801 859228

email icon

Contact

Kay Walters
Managing Director
Tel : 07801 859228

www.pobol.co.uk

Ashbrook, Llandow, Cowbridge, Vale of Glamorgan, CF71 7NU

Twitter: @kaywalterspobol

Pobol Cyf - cofrestrwyd yng Nghymru | registered in Wales 7828057