Mobile Nav Mobile twitter Icon Mobile linkedin Icon
border border border border

Datblygu eich Pobol

Mae cyflogi’r bobl iawn yn hanfodol ond mae parhau i’w datblygu’r un mor bwysig ac yn hanfodol i lwyddiant eich busnes. Bydd buddsoddi mewn datblygiad parhaus eich staff yn eu hannog i deimlo eu bod yn perthyn i’r busnes, a bod gan y busnes ddiddordeb ynddynt.

Gallwn gynnig cyrsiau pwrpasol ar ystod o bynciau drwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg.

Cysylltwch â ni i drafod eich gofynion.

Developing your People

Employing the right people is essential but continuing to develop them is equally important and crucial to the success of your business. Investing in continually developing your staff will encourage them to feel that they belong within the business, and that the business is interested in their involvement.

We can offer bespoke courses on a range of topics to maximise the performance of your business. All courses can be delivered through the medium of Welsh or English.

Please contact us to discuss your requirements.

Mae’r dyn sy’n rhoi’r gorau i fod yn well yn rhoi’r gorau i fod yn dda.

Oliver Cromwell

He who stops being better stops being good.

Oliver Cromwell

Cyfeiriad

Ashbrook, Llandw, Y Bontfaen, Bro Morgannwg, CF71 7NU

location icon

Address

Ashbrook, Llandow, Cowbridge, Vale of Glamorgan, CF71 7NU

Ffôn

07801 859228

phone icon

Phone

07801 859228

email icon

Contact

Kay Walters
Managing Director
Tel : 07801 859228

www.pobol.co.uk

Ashbrook, Llandow, Cowbridge, Vale of Glamorgan, CF71 7NU

Twitter: @kaywalterspobol

Pobol Cyf - cofrestrwyd yng Nghymru | registered in Wales 7828057